Du er blitt arbeidsgiver/arbeidstaker

 

 

Vi tar opp en del generelle normer vedrørende det å bli arbeidsgiver eller arbeidstaker, som hva en arbeidskontrakt skal inneholde, og hvorfor.

Arbeidsreglement, stillingsinstruks, prøvetidsbestemmelser, osv. Hvor mye har arbeidsgiver lov å gi deg/de ansatte i forskuddslønn?  Hvorfor er det regler om dette?   Ferieloven, hvor godt kan du den? Hva betyr denne for deg?

Vi tar for oss formalia kravene (ihh. til AML). Vi tar opp arbeidsavtaler generelt.  Korttidskontrakter, når er det adgang til å bruke disse.  Hvorfor brukes disse, og hvilke rettigheter har partene ved bruk av korttidskontrakter.

Arbeidsreglement kontra arbeidsinstruks. Prøvetidsbestemmelsene, egenmeldinger, oppsigelsesfrister. Oppsigelse kontra avskjed.  

Kurset er på 1 dag. Pris 1950,-

Kursdatoer kommer senere.

 

Påmelding