Om det å skrive avtaler. 

I Norge har vi nærmest fri avtalerett, så lenge vi ikke avtaler noe som er i strid med annen norsk lov. Typisk for en avtale er at den stifter eller endrer rettsforholdet mellom partene. Det er ingen allmenn definisjon i avtaleloven om hva en avtale er, eller hvordan den skal være utformet.

 

Vi tar for oss de avtalene som normalt vil være i ”alle” bedrifter, tillegg til de som er aktuelle i din (Kursdeltakerens) bedrift utafra den bransjen du driver i, selskapsformen med mer. 

 

Et ord er et ord, men du sparer penger på å være nøye med skriftlige avtaler.  I enkelte situasjoner vil andre lovverk kreve at det er nedfelt skriftlige avtaler. 

 

Vi ser og på hvilke avtaler du selv kan forhandle frem, og skrive, og når du bør kontakte en advokat, eller bransjeforeninger osv. 

 

Kurset er ikke et ”jus-kurs”, men er praktisk relatert.

 

Målgruppe:

Små og mellomstore bedrifter som ikke har tilknyttet seg egne advokater.  Spesielt bedrifter, uavhengig av selskapsform, som selger tjenester, enten det er håndverkere, eller andre tjenesteytende utøvere.    

 Kurset er på 1 dag.
Kurset blir satt opp når vi har 5 kursdeltakere, vi kontakter deg når vi har kursdato klar.

Deltakere som har deltatt på nyetablererkurset, vil ha fått med seg en stor del av dette kurset

der. 

Pris kr 1.850,-  pr. deltaker.

Påmelding