Varig Endring

leverer kurs og tjenester ovenfor både  næringslivet og privatmarkedet.

 

Navnet er skiftet, men vi er de samme

 

KURSENE ER UTVIKLET SOM FØLGE AV LANG ERFARING INNEN OMRÅDENE: BEDRIFTSRÅDGIVNING, ØKONOMI, PERSONALE, ADMINISTRASJON, SKATTE/AVGIFTSPROBLEMATIKKEN, REGNSKAP, FINANSIERINGSBISTAND, ØKONOMISK RÅDGIVNING FOR PRIVATE. GJELDSOPPRYDNING/GJELDSORDNINGER M.M.


TJENESTENE ER INNENFOR DE SAMME OMRÅDENE


VI ER OPPTATT AV DE SMÅ, NYETABLEREREN, HÅNDVERKEREN, ENKELTPERSONFORETAKEREN, OG SMÅ AKSJESELSKAP
 

PRIVATPERSONER: ALLE PRIVATPERSONER. SPESIELT DE SOM ER I FERD MED Å BLI ARBEIDSSØKENDE, TENKER PÅ Å SKIFTE JOBB OSV. BÅDE KURSET "PRIVAT ØKONOMISTYRING" OG "SKATT FOR PRIVATPERSONER" HAR SOM FORMÅL AT DU SKAL FÅ EN ROMSLIGERE OG TRYGGERE (MER FORUTSIGBAR) ØKONOMI.