Kontoradministrasjon

Salg- og servicefagets bok "Administrasjon" dekker målene 1 og 2, samt delmål 3F i læreplanen for studieretningsfaget administrasjon på grunnkurs i salg og service.

Del A: Kontorarbeid

 • Postbehandling
 • Kontordokumenter
 • Innkjøps- og salgsarbeid
 • Saksfremlegg
 • Arkivarbeid
 • Møteledelse
 • Reiseplanlegging

Del B: Arbeidsplassen

 • Arbeidsmiljøet
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Ansettelser
 • Rettigheter og plikter for de ansatte
 • Regler om bruk av datateknologi

Kurset går over 2-3 måneder hvor praksis i virkeligheten er et nøkkelord.
Kurset blir satt opp når vi har 5 kursdeltakere, vi kontakter deg når vi har kursdato klar.

Pris kr 38.450 pr. deltaker.

Påmelding