Kurs

Minimum deltakere for avholdelse av kurs er 4 personer, dersom ikke annet er avltalt.

 
Regnskap.jpg

Regnskapsforståelse

Regnskapets praktiske hensikt. Målet er at du skal lære nok til å kunne bruke regnskapet ditt som et styringsverktøy.

økonom2i.jpg

Økonomistyring

Økonomistyring i egen bedrift består av 3 selvstendige dags kurs. Lær å planlegge slik at økonomien ikke blir et problem.

business-money-pink-coins.jpg

Privat økonomistyring

Bevisstgjøring av eget pengeforbruk og forbruksmønster. Opplæring i oppsett av budsjett. Få pengene til å vare lengre.

buisness.jpg

Styrets ansvar

Styrets ansvar, både praktisk og økonomisk. Reglene for små aksjeselskap er endret.

employer.jpg

Du er blitt arbeidsgiver

Normer vedrørende det å bli arbeidstaker/giver. Plikter, rettigheter, kontrakter, og formelle krav.