Kurs i regnskapsforståelse

Dette er i utgangspunktet ikke et regnskaps kurs, da det er umulig å lære deg regnskap på 1-5 dager. Men du lærer mye om regnskap, og om regnskapet /bedriftens indre liv. Dette er et forståelseskurs. Vi ser på regnskapets praktiske hensikt, på forståelsen for de arbeidsoppgaver som daglig utføres av en regnskapsmedarbeider. I tillegg er målet, at du skal kunne lære nok til å kunne bruke regnskapet ditt som et styringsverktøy. 

Dag 1 tar for seg en del grunnarbeid, slik at du skal få mest mulig ut av kurset. Det betyr blant annet at du/dere blir kjent med oss og vi med dere og deres forventninger/behov til kurset.

Del 1 (dag 2 og 3) tar for seg det grunnleggende. Del 2 (dag 4 og 5) tar for seg de forskjellige selskapsformene, AS, NUF, ANS, DA, ENK og freelancere. Vi ser på dem, og hvilke konsekvenser ditt valg av selskapsform gir, både når det gjelder det økonomiske ansvar. og den skattemessige konsekvensen. Vi går gjennom en standard kontoplan, og ser på de forskjellige kostnads gruppene. Hvilke kostnader har du (din bedrift), og hvordan må du tilrettelegge driften (innordne deg) for at du skal få fradrag på disse kostnadene. Det er forskjellige regler for fradragsretten utifra den selskapsformen du har valgt.

Del 1: Grunnleggende

Du skal kunne lære deg det grunnleggende:

 • Å kunne lese og forstå ditt eget regnskap

 • Å kunne nyttiggjøre deg ditt eget regnskap

 • Å kunne se sammenhengen mellom resultat og balanse

 • Å se hva overskuddet skal dekke, hva det er et uttrykk for, og hva som er et ”akseptabelt” overskudd for deg og din bedrift

 • Å holde orden og oversikt i regnskapmateriellet.

  • Det vil si kontroll av de daglige arbeidsoppgavene vedr. regnskapmateriell.

  • Gode arbeidsrutiner

  • Sammenhengen i regnskapet

 • Praktiske oppgaver.

Vi ser på:

 • Når er du næringsdrivende, når er det hobby

 • Kriteriene for å være næringsdrivende

 • Regnskapets formål

 • Debet/kredit

 • Hva er kontering?

 • Regnskapklassene

 • Kontoplan

 • Reskontro, hva er det

 • Når har du krav på et fradrag

 • Forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige fradrag

 • Forholdet mellom driftsregnskapet og balansen

 • Hva påvirker egenkapitalen, og hvorfor er det så viktig å ha fokus på denne.

 • Hvilken effekt har det privatuttaket ditt (utbytte) på egenkapitalen.

 

Del 2: Selskapsformene

Vi ser på de forskjellige selskapsformene, og hvilke konsekvenser ditt valg av selskapsform gir, både når det gjelder det økonomiske ansvar, og den skattemessige konsekvensen.

Du skal lære:

 • Hovedtrekkene i de forskjellige selskapsformene

 • Skattemessig forskjell

 • Hvordan du skal få beholde mest mulig av overskuddet selv

Resten av dagen jobber vi med:

 • Hvordan du må tilrettelegge driften for at du skal få maksimalt fradrag for de kostnadene du har

 • Hva har du krav på av fradrag for, og hvorfor.

 • Vi jobber med en standard kontoplan (med øyne på din bedrift)

 • Klassene

 • Kostnadsbærerne

 • Hvordan disse ”oppfører ” seg i de forskjellige selskapsformene

 • Forskjeller og konsekvenser

 • Åpningsbalanse, hva er det? Hva kan dette ha å si for deg.

 • Vi ser også på de mest vanlige ”ordningene/frynsegodene ”

Ovenfor nevnte er i henhold til regnskapsloven, boksføringloven og skatteloven  med flere.

Balansen, hva kan du lese utav den?

Kurs i regnskapforståelse, to alternative datoer.

Merknad 2019-09-22 145005.png

Pris 4875,- per deltaker.
Kurs kompendium og kaffe/te inngår i prisen.
Kursbevis sendes ut i etterkant.

Påmelding