Kurs i regnskapsforståelse

Dette er i utgangspunktet ikke et regnskapskurs, da det er umulig å lære deg regnskap på en dag eller to. Men du lærer mye om regnskap, og om regnskapet /bedriftens indre liv. Dette er et forståelseskurs. Vi ser på regnskapets praktiske hensikt, på forståelsen for de arbeidsoppgaver som daglig utføres av en regnskapsmedarbeider. I tillegg er målet, at du skal kunne lære nok til å kunne bruke regnskapet ditt som et styringsverktøy. 

Del 1: Grunnleggende

Du skal kunne lære deg det grunnleggende:

 • Å kunne lese og forstå ditt eget regnskap

 • Å kunne nyttiggjøre deg ditt eget regnskap

 • Å kunne se sammenhengen mellom resultat og balanse

 • Å se hva overskuddet skal dekke, hva det er et uttrykk for, og hva som er et ”akseptabelt” overskudd for deg og din bedrift

 • Å holde orden og oversikt i regnskapsmateriellet.

  • Det vil si kontroll av de daglige arbeidsoppgavene vedr. regnskapsmateriell.

  • Gode arbeidsrutiner

  • Sammenhengen i regnskapet

 • Praktiske oppgaver.

Vi ser på:

 • Når er du næringsdrivende, når er det hobby

 • Kriteriene for å være næringsdrivende

 • Regnskapets formål

 • Debet/kredit

 • Hva er kontering

 • Regnskapsklassene

 • Kontoplan

 • Reskontro, hva er det

 • Når har du krav på et fradrag

 • Forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige fradrag

 • Forholdet mellom driftsregnskapet og balansen

 • Hva påvirker egenkapitalen, og hvorfor er det så viktig å ha fokus på denne.

 • Hvilken effekt har det privatuttaket ditt (utbytte) på egenkapitalen.

 

Del 2: Selskapsformene

Vi ser på de forskjellige selskapsformene, og hvilke konsekvenser ditt valg av selskapsform gir, både når det gjelder det økonomiske ansvar, og den skattemessige konsekvensen.

Du skal lære:

 • Hovedtrekkene i de forskjellige selskapsformene

 • Skattemessig forskjell

 • Hvordan du skal få beholde mest mulig av overskuddet selv

Resten av dagen jobber vi med:

 • Hvordan du må tilrettelegge driften for at du skal få maksimalt fradrag for de kostnadene du har

 • Hva har du krav på av fradrag for, og hvordan

 • Vi jobber med en standard kontoplan (med øyne på din bedrift)

 • Klassene

 • Kostnadsbærerne

 • Hvordan disse ”oppfører ” seg i de forskjellige selskapsformene

 • Forskjeller og konsekvenser

 • Åpningsbalanse, hva er det? Hva kan dette ha å si for meg.

 • Vi ser også på de mest vanlige ”ordningene/frynsegodene ”

Ovenfor nevnte er i henhold til regnskapsloven, bokføringsloven og skatteloven  med flere.

Balansen, hva kan du lese utav den?

Kurset er delt opp i 2 deler hver på 1 dag.

Del 1: Grunnleggende, pris kr 1.950

Del 2: Selskapsformene, pris kr 1.950

Kursdokumentasjon og enkel bevertning er inkludert i prisen.

Skjermbilde2.JPG