Behov for lokaler, eller et bord og en stol?

Vi disponerer  :  

-Arbeidsplass. Leier ut per time ved behov, og samtidig er vi disponible til vanlig timepris dersom det er behov
   for det.
-Inntil videre disponerer vi foredragrom for opptil 50 stk (dagleie). Kan også benyttes til  årsmøter med mer.