Økonomistyring i egen bedrift

Består av 3 selvstendige dagskurs

 

Del 1: Bevisstgjøring

Bevisstgjøring av bedriftens kontantflyt og handlingsmønster

·         Vi jobber med budsjett. Underbudsjett og hovedbudsjett

·         Budsjett, hvorfor og hvordan

·         Hvordan skal man bruke /forstå likviditetsbudsjettet?

Dersom budsjettet ikke går opp

·         Når og hvor skal man sette inn tiltak og hvorfor.

·         Hvordan rette opp ”minusmåneder” uten å foreta ytterligere låneopptak. Mao å bruke budsjettet som et styringsverktøy

·         Praktisk oppgaveløsing.

·         Budsjett kontra regnskap. 

 

Del 2: Vedlikehold av bedriften

Å etablere /registrere en bedrift er fort gjort, - men å vedlikeholde og beholde den er noe annet.

Vi tar opp 10 gode råd for å unngå å komme opp i økonomiske problemer.

·         Kunnskap om dine rettigheter og plikter i økonomiske forhold i både” gode og onde dager "

·         Hvor store trekk kan en person ilegges i lønn etc. 

·         Hva kan en kreditor (m.f.) kreve utlegg i, og hva kan ikke røres, og hvorfor. 

·         Hva har en kreditor lov til å gjøre?

·         Når, i hvilke situasjoner, kan en kreditor ikke gå like hardt på deg i forbindelse med innkreving. 

·         Dette gjelder og hva du kan gjøre for å sikre dine penger.

·         Hva gjør du dersom du ikke klarer å betale dine forpliktelser i tide, hvordan går du frem.

·         Hvilke alternativ har du - og konsekvensene av de forskjellige valgene. 

Vi går igjennom diverse praktiske eksempler.

 

Del 3: Målet er lønnsomhet

I løpet av kursene regnskapforståelse, og økonomistyring i egen bedrift del 1 og 2 har vi vært innom en mengde ord/begrep og definisjoner.

Nevner her noen av dem:

·         Omsetning / Driftsresultat

·         Egenkapital / Arbeidskapital

·         Forventninger / Forutsetninger

·         Forretningsplan / Budsjett  

·         Likviditet

På dette kurset skal vi se nærmere på enkelte av disse og i tillegg skal vi se på årsaken til at vi jobber med begrepene. Hva er målet vårt/eierens mål. Dette å medføre nye begrep som:

·         Bedriftens levetid

·         Overlevelse

·         Lønnsomhet

Vi skal se mer på:

·         De forskjellige kalkyletypene

·         Dekningsbidrag

·         Litt regnskapsanslyse

·         Forholdstall

Vi skal se på de budsjettfellene vi må passe oss for:

·         Volumsyken

·         Mangelfull kostnadskalkyle

·         Manglende kvalitet på regnskapsarbeidet.

·         Ikke å kjenne forholdet mellom resultat og likviditet.

Videre skal vi ta en ny gjennomgang med Balansen.  Hva forteller de forskjellige balansepostene oss, og forholdet i mellom dem?  Hva må vi passe på? Er bedriften fornøyd med oss som ledere?

Bevisstgjøring av bedriftens kontantflyt og handlingsmønster. Hva gjør en dersom budsjettet ikke går opp. Å etablere /registrere en bedrift er fort gjort, men å vedlikeholde og beholde den er noe annet. Målet er lønnsomhet.

Vi har gode råd for å unngå å komme opp i økonomiske problemer.

Kurset er delt opp i 3 deler hver av dem på 1 dag.

Del 1: Bevisstgjøring                   Pris kr 1.950,-

Del 2: Vedlikehold av bedriften     Pris kr 1.950,-

Del 3: Målet er lønnsomhet           Pris kr 1.950,-

Kurs kompendium  og enkel bevertning er inkludert i prisen.  Kursbevis sendes ut i etterkant.  

Prisen inkluderer også 2 timer personlig veiledning etter gjennomføring av alle 3 kursdager. Disse avtales med kursholder.

Økstyring.png