Din personlige skatt. 

 

Vi går igjennom en selvangivelse, punkt for punkt, for å lære deltakerne hva de kan ha rett på fradrag for, og hvorfor. Hva må dokumenteres, hvorfor og hvordan?  Hvordan beregner du arbeidsreiser?  Hva med kost og losji ved tjenestereiser, forskjellen på næringsreise og arbeidsreise. Div godtgjørelser, hvordan behandles disse.  Er du mye utenlands p.g.a. jobben din.  Hva menes med kildeskatt, kredittfradrag, skattemessig bosted osv?  Kan du beregne skatten din? 

Vi ser og på hvordan en enkelt kan beregne skatte-effekten av endringer iavlønnningssystemet, eller av renteendringer ved låneopptak. Hvordan slår de forskjellige frynsegodene ut på kjøpekraften din?  F. eks, mobiltelefon (arbeidsgiverfinansiert), hjemme-PC. Hva med hjemmekontor, som ansatt og som næringsdrivende.

 

Praktisk oppgaveløsing.

 

Både kurset ” Privat Økonomistyring ” og ”Din personlige skatt ” har som formål at du skal få en romsligere og tryggere (mer forutsigbar) økonomi.  

 

Kurset er på 1 dag, og settes opp etter årsskiftet, eller når de siste skatteendringene for 2016 er blitt gjort kjent. Kurset blir satt opp når vi har nok kursdeltakere, vi kontakter deg når vi har kursdato klar.

 

Pris kr 925,- /1850, - pr. deltaker, avhengig av om deltakeren er privatperson, eller næringsdrivende

Påmelding