Privat økonomistyring

 

Bevisstgjøring av eget pengeforbruk og forbrukermønster, opplæring i å sette opp både under-budsjett og hovedbudsjett.  Hvorfor og hvordan. Opplæring i hvordan man skal få pengene til å vare lengre. Når og hvor man må iverksette tiltak, hvordan skoleungdom som begynner hybeltilværelsen bør innrette seg.  Hvordan rette opp ”minusmåneder” uten å foreta ytterligere låneopptak.  

Vi har her flere varianter.  Fra ungdomskurset vårt: ”Smart bruk av penger i ung alder ”, (2 dager) via ” Smartbruk av penger ” beregnet på voksne som er kommet i en ny situasjon, 3,5 til 5 timer.  Vi har også et kurs som går over 10 uker, 3 timer hver uke, dvs.30 timer. På 30 timers kurset tar vi også for oss skatteproblematikken for privatpersoner.

Kurset(ene) settes opp for grupper, så henvend dere/deg til oss, og vi bygger kurset opp etter samtale med deg. Vi tilbyr også timer med en og en direkte. Det er avhengig av hva du ønsker, og har behov for.

Pris pr. deltaker varierer etter hvilken modell/kurs du ønsker. 

Dagskurs ligger på fra kr 925,- til kr 1.250,- pr. dag.  Når det gjelder 10-ukers kurs forhandles det pris etter størrelsen/ sammensetningen på gruppen.

Kursdatoer kommer senere.

Påmelding