Styrets ansvar, praktisk styrearbeid

De fleste som nå er i ferd med, eller har, stiftet et aksjeselskap har fått med seg at reglene for små aksjeselskap er endret/lempet. Dette stiller nye krav og utfordringer til styret og deres medlemmer. Aksjeloven pålegger styrets og dets medlemmer et betydelig ansvar. Det fokuseres stadig mer på styremedlemmenes ansvar for dets handlinger, og for manglende handlinger.

Kurset styrets ansvar, praktisk styrearbeid går over to dager, hvor den første dagen tar for seg det ansvaret det enkelte styremedlem setter seg i, hva de må passe på, hvorfor, og konsekvensene ved ikke å ta dette ansvaret alvorlig. Vi tar for oss de forskjellige rollene, samt forholdet mellom daglig leder og styret, samt eierne. Dag to kommer vi med hjelpeverktøyet, de praktiske løsningene, slik at alt faller på plass, slik at man unngår tabbene som kan føre til personlig økonomisk ansvar. Det praktiske styrearbeidet.

Målgruppene:
Små aksjeselskap, familiebedrifter, eneeier aksjeselskapet. Alle som har dannet NUF (LTD) . Alle som sitter i styrer i idrettslag, foreninger, med mer.

Kurset går over 2 dager.
Kurset blir satt opp når vi har 4 kursdeltakere. 
Hvis det ikke er oppgitt kursdato, meld din interesse, så kontakter vi deg når ny kursdato er klar.

Pris kr 4.900,- pr deltaker.

Du kan kjøpe internkurs for ditt styre. Ta kontakt for å avtale betingelser, kurssted, osv. Interne kurs er å betrakte som rådgivning, og det belastes 25 % mva, som normalt ikke tilkommer på kurs.

styrekuts.png